SWOT-analyse

In dit artikel meer info over wat we het ‘evolutionaire imperatief’ kunnen noemen, wat zeggen wetenschappers over de crisis. Is er iets dat we – temidden van al het strijdgewoel – flagrant over het hoofd zien? Kennisdeling is een eerste stap, geloof niets zomaar maar op z’n minst geeft het stof tot denken.

SWOT

Een SWOT-analyse is een handige tool om onze kans op een goede afloop in kaart te brengen, gezien de monetaire malaise zien we het ‘financieel omslagpunt‘ als DE factor om het systeem in deze of gene richting te doen kantelen. Een potentieel doemscenario kunnen we een andere wending geven, om deze reden kunnen we biflatie als ‘neutraliserende attractor’ labelen. SWOT-analyses kunnen we in beelden vangen, ze zullen pas echt betekenis krijgen als ze ook doordringen tot het collectieve debat.

Inspiratie

Systeemwetenschappers zoeken naar verklaringen, ze komen hiermee op het spoor van allerhande stromingen die zich op een veel dieper niveau afspelen maar zich toch aan de oppervlakte manifesteren. In het boek ‘Het Chaospunt‘ van Ervin Laszlo worden een aantal dynamieken beschreven die ons als zeer congruent voorkomen, verschillende stuwkrachten ‘worstelen’ met elkaar. Een korte toelichting omtrent een ‘vierfasenproces’ dat zich al meermaals heeft afgespeeld in onze evolutie. De laatste cyclus zou gestart zijn rondom 1800 en brengt ons tot de ‘schizofrene turbulentie’ zoals we heden waarnemen.

Chaosdynamiek in de samenleving

We kunnen en mogen niet langer de ogen sluiten voor het feit dat huidige tendensen hard op weg zijn kritische drempels te bereiken – in de richting van de vermaarde (volgens sommigen berucht) ‘planetaire grenzen’ die in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werden uitgeroepen tot de ‘grenzen aan de groei’. Over de vraag of het grenzen zijn aan groei valt te twisten maar het lijdt geen twijfel dat het grenzen zijn aan het ‘soort’ groei waarvan we vandaag getuige zijn. Naarmate we deze grenzen naderen, komt het chaospunt dichterbij. Op dat moment zullen sommige tendensen worden afgebogen of wegvallen en komen er nieuwe voor in de plaats. Dit is niet ongebruikelijk, de chaostheorie bewijst dat de evolutie van complexe systemen altijd wordt gekenmerkt door elkaar afwisselende perioden van stabiliteit en onevenwichtigheid, continuïteit en discontinuïteit, ordening en chaos. De transformatie van de samenleving is geen lukraak verlopend proces, het is evenmin star en vooraf bepaald maar volgt een herkenbaar patroon. Dit soort transformaties worden gekenmerkt door vier belangrijke fasen, een beeld om ons in de sfeer te brengen:

1. Activeringsstadium (1800 – 1960)

Innovaties op het gebied van ‘harde’ technologie (gereedschappen, machines, bedieningssystemen) maken de manipulatie van de natuur in het belang van de mens steeds efficiënter.

2. Accumulatiestadium (1960 – heden)

Innovaties in de harde technologie veroorzaken onomkeerbare veranderingen in de samenleving en het milieu, en leiden successievelijk tot:

  • een hoger niveau van hulpbronnenexploitatie
  • een snellere bevolkingsgroei
  • toenemende complexiteit van de samenleving en
  • toenemende gevolgen voor de maatschappelijke en natuurlijke omgeving

3. Het chaosvenster (het beslissingsvenster) (heden)

Veranderende verhoudingen in de samenleving en het milieu zetten de gevestigde cultuur onder druk waardoor oude, beproefde waarden en wereldbeelden twijfelachtig worden, samen met de ermee geassocieerde ethiek en ambities. De maatschappij wordt instabiel en hypergevoelig voor alle fluctuaties.

4. Het chaospunt (omslagpunt) (???)

Hier is het systeem kritisch instabiel. De status quo is niet langer houdbaar en de evolutie van het systeem slaat door naar deze of gene richting, namelijk :

  • Evolutie (‘devolutie’) naar een totale ineenstorting of ‘breakdown’.

De waarden, wereldbeelden en ethiek van een kritische volksmassa in de samenleving bieden weerstand aan veranderingen of veranderen te langzaam, waarbij de gevestigde instituties te weerbarstig zijn voor een tijdig voltooide transformatie. Ongelijkheden en conflicten, samen met een verarmd milieu creëren onbeheersbare spanningen. De maatschappelijke ordening degenereert en valt ten prooi aan conflicten en geweld.

  • Evolutie naar een doorbraak of ‘breakthrough’

In de loop van de tijd verandert de geesteshouding van een kritische volksmassa in de wereld, waardoor de ontwikkeling van de samenleving wordt afgebogen naar een meer aangepaste modus. Naarmate deze veranderingen houvast vinden, ontstaat er een betere ordening van de maatschappij, die nu wordt gestuurd door aangepaste wereldbeelden, waarden en ethica. De economische, politieke en ecologische dimensies van de samenleving stabiliseren zich hierdoor tot een meer harmonieuze en duurzame modus.

Go with the flow

Welke keuze het finaal wordt is vooralsnog koffiedik kijken, het is als een dubbeltje op z’n kant. Kiezen voor biflatie is een mooi traject, een traject dat zich niet stoelt op ‘dwingelandij’ dan wel wederzijdsheid en co-creatie als grondslag kent. Het is kiezen tussen ‘geldgedreven’ of ‘geldonafhankelijk’, een wereld waarin wij werken voor geld waarin geld voor ons werkt. Het leven biedt ons deze opties, een kwestie van maatschappelijke besluitvorming, een kwestie van normen, waarden en ethiek.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s