Schuldvraag

Gezien de neutraal wetenschappelijke bewijslast ontkiemt spontaan de vraag wie er schuld treft voor deze toch wel flagrante veronachtzaming van realistische alternatieven. Als we ons democratisch bestel beschouwen dan lijkt het logisch om met de vinger naar politieke overheden te wijzen, ze werden immers verkozen om als ‘goede huisvader’ de bevolking te dienen.

Simplismen

Eenvoudig gesteld, de bevolking betaalt belastingen en geeft hiermee politiek ruimte en tijd om zich te beraden over het welzijn van (finaal) alle burgers op deze wereld. Politieke overheden zijn als clusters die in contact staan met andere overheden, ze hebben de mogelijkheden om tot mondiale overeenkomsten te komen. Echter, wanneer ze nalaten deze overeenkomsten te sluiten en vervolgens de last op de schouder van de burger leggen, dan mogen we denkelijk wel stellen dat het hier om een ernstige nalatigheid gaat. Niet enkel kunnen we dit als schuldig verzuim beschouwen, het betekent tegelijkertijd dat bv besparingsmaatregelen gebaseerd zijn op vrijwel letterlijk te nemen simplismen. In het verlengde treft het arbeidsmarktbeleid mensen rechtstreeks waardoor we van ‘vrijheidsberoving’ kunnen spreken.

Geld produceren

Eenvoudig gaat het zo, als blijkt dat er een geldtekort is dan is de remedie meer goederen produceren in de hoop dat er geld in het laatje komt. De bevolking wordt dan quasi letterlijk geofferd om geld te produceren, de goederen een neveneffect van de geldproductie. Om dit te begrijpen hoeven we echt geen economische studies genoten te hebben, het is – in weerwil van wie het wil kaderen binnen een complexiteit die finaal irrelevant is – een zeer logische beredenering die we allen kunnen maken. In hoeverre het al niet duidelijk was, zien we ook hier waarom dit alles een kwestie van mensenrechten is. Een kwestie van beleid en (financiële) ethiek, een kwestie van bewustwording en morele verantwoordelijkheid.

Ontkenning

We kunnen nu trachten de bewijslast te ontkennen of de situatie minimaliseren, dit zou betekenen dat het welzijn van onze medemens er helemaal niet toe doet. Alle wellicht goedbedoelde ethische debatten zouden dan gezien kunnen worden als zoethoudertjes voor het volk, een soort van vreemdsoortige bezigheidstherapie dat – zonder ommekeer van beleidsbeslissingen – nog slechts kan uitmonden in inhoudsloos intellectueel gewauwel. Dienen we deze zwaarwichtige aantijgingen te nuanceren en/of wordt het tijd om ons aan te sluiten bij minder vreedzame organisaties en de aanval inzetten?

Kennisdeling

Ondanks ons gevoel en geweten hier danig op de proef gesteld wordt, kunnen we vooralsnog enige twijfel opperen. Namelijk, in hoeverre is diverse informatie voldoende duidelijk en gekend? Hieruit volgen een aantal opties, als we (1) deze informatie bespreekbaar stellen en er wordt gevolg aan gegeven dan wordt de schuldlast omgevormd tot een element van beperkte of begrensde rationaliteit. Een mens kan nu eenmaal geen besluit nemen als diverse elementen ontbreken. Meer info omtrent deze dynamiek vinden we terug in de besluitvormingstheorie van Herbert Simon.

Onwetendheid

Voor deze ethische kwestie gaan we er vanuit dat niemand schuldig kan bevonden worden uit onwetendheid, de nieuwe informatie kan op dat moment wel in rekening gebracht worden waardoor eerdere beleidsbeslissingen herzien kunnen worden. De aangeleverde informatie zal ook een aantal (2) misverstanden moeten uitsluiten, onderzoek heeft namelijk aangetoond dat een aantal platitudes correcte integratie in de weg staan. Als laatste, als blijkt dat (3) al deze informatie niet wordt gehonoreerd dan is naar onze bescheiden mening de term ‘schuldig verzuim’ wel degelijk van kracht. Vooralsnog kunnen we ons niet uitspreken over deze schuldvraag, dit kan pas na interpellatie van diverse sociale spelers.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s