Terug naar de toekomst

Reverse Engineering is een onderzoeksmethode waarbij we een systeem tot op het bot gaan scannen om zodoende anomalieën op het spoor te komen, hiermee gaan we dan ook naar de bron van problemen. Door correctie van deze anomalieën kunnen we problemen die eruit voortkomen herstellen, dat is de theorie of de premisse. Anderzijds, het goede en het kwade zitten in dezelfde kiem, hiermee bedoelen we dat een systeem zowel goede als negatieve kenmerken heeft, het goede kan daarom ook leiden tot een element van de omgekeerde effectiviteit wat zich ontvouwt als een pathologische situatie. Met deze onderzoeksmethode gaan we ahw terug in het verleden om onze toekomst te ontdoen van een probleem dat zich gaandeweg heeft opgestapeld, het wil echter niet zeggen dat het systeem ons geen vruchten heeft opgebracht.

Dynamiek

In praktijk bestaan er verschillende manieren om deze dynamiek voor te stellen, dit naargelang het onderwerp van debat. Toegepast op de economische crisis kunnen we de geschiedenis opdelen in tijdsfragmenten waarin mensen tot bepaalde beslissingen komen en diverse systemen geïnstalleerd hebben. Het systeem dat we vandaag gebruiken kent z’n oorsprong in een ver verleden en elke actie leidt tot een bepaalde reactie of uitkomst. Een beslissing kan op een bepaald moment goed lijken en dat – gegeven de omstandigheden – ook zijn, het wil niet zeggen dat het voor altijd goed blijft. Op dat moment komen we tot een ‘knelpunt’ dat zich manifesteert als een schijnbaar onoplosbaar probleem. Deze theorie kunnen we in een beeld vangen, ze wordt pas echt interessant wanneer we de proef op de som maken.

Schulden

Anno 2015 mag het duidelijk dat het schuldenprobleem de wereld bezig houdt, het heeft een zware sociale impact op het welzijn van mensen. Mits toepassing van Reverse Engineering komen we vrij snel op het spoor van waar de klepel hangt, dit is ook geen geheim gezien de berichtgeving waar we dagelijks mee geconfronteerd worden. Het detecteren van een probleem is natuurlijk één zaak, het vinden van een gepaste remedie nog een andere. Vanuit de premisse dat we het probleem niet opgelost krijgen met hetzelfde systeem dat het heeft veroorzaakt, nemen we dan ook een totaal andere denkpiste. En net zoals een systeem tot bepaalde neveneffecten leidt, zal dat niet anders zijn wanneer we een andere methode gebruiken. Na proefondervindelijk onderzoek komen we finaal tot het Reverse Debt System (RDS), het resultaat van veel wikken en wegen.

Reverse Debt System (RDS)

In volledige tegenstelling tot de complexiteit die we gewend zijn, is het RDS verbluffend eenvoudig. In onderstaande journaalpost zien we twee boekingen, enerzijds debet schuld @ credit eigen vermogen, anderzijds credit vordering @ debet inactieve kas. Deze journaalpost boeken we op een gegeven moment in de tijd, het tijdstip speelt geen rol maar vergt enkel een menselijke consensus dat – in dit geval – vooral een politieke aangelegenheid is. Anders gezegd, het vinden van een oplossing is relatief eenvoudig, de daadwerkelijke toepassing is een volgend luik. De uitspraak ‘1% inspiratie en 99% transpiratie’ is hierop van toepassing, zo eenvoudig mogelijk in een beeld gevangen.

Resultaat

Technisch gezien is het dus mogelijk om alle schulden te herleiden tot nihil zonder koopkracht- en/of kapitaalsverlies, dit hebben we hier radicaal (cfr bron) toegepast. In praktijk zal een gespreide aanpak wenselijk zijn maar dat staat los van de beschikbare methode. Hiermee komt Einsteins stelling praktisch tot uitdrukking, hij stelde namelijk dat de mensheid haar problemen niet opgelost krijgt met hetzelfde denken dat het veroorzaakte, ter getuigenis zien we nu een wereldbeeld waarin alle schulden verdwenen zijn en dat alsof een wonder geschiedde. Een vereenvoudigd model maakt dit transparanter, de kwantiteit aan data is hier ondergeschikt aan de kwaliteit van de gehanteerde methode.

Neveneffecten

Het mag duidelijk zijn dat deze radicale ingreep niet ‘zomaar eventjes’ kan doorgevoerd worden, het geeft wel richting aan een doorbraaktraject dat onvergelijkbaar anders is dan wat we ‘mainstream’ lezen. Zoals eerder gesteld, elke methode komt met neveneffecten die een cascade aan transformaties op gang kunnen brengen, dit kan zowel goed- als kwaadschiks wat op zich dan weer afhankelijk is van de positie van diegene die het in beschouwing neemt. Het is niet onbelangrijk om hierin nuchterheid te bewaren, het RDS is in technische zin geheel neutraal en zegt a priori niets over de subjectieve waardering. Anders gezegd, eventuele verwerping op basis van het subjectieve oordeel doet geen afbreuk aan de remedie zelf, dit zijn verschillende dingen die we – ondanks het correlaat – best niet verwarren bij de evaluatie van het RDS.

Technische fiche

De technische fiche krijgt iets van een kinderlijke eenvoud dat we ook als dusdanig kunnen voorstellen. Aan de bron is geld neutraal afkomstig uit het spreekwoordelijke ‘niets’, het is een idee dat we gematerialiseerd hebben in de vorm van geld en op de creatie daarvan werd een monopoly genomen. Dit betekent dat we van een ‘open systeem’ een ‘gesloten systeem’ maken van waaruit het idee ‘geld=schuld’ z’n geboorte kent, niet omdat het systeem zo werkt maar als gevolg van een menselijke beslissing die ooit gemaakt werd. Dit zien we links in het beeld, met het RDS boeken we vervolgens alle schulden ‘retour’ waardoor het systeem terug open gemaakt wordt (rechts in het beeld). In het verlengde vervaagt het idee ‘geld=schuld’ waardoor een perceptieverschuiving of paradigmabreuk geïnduceerd wordt. De technische fiche is uiteindelijk niet meer dan dat, veel andere verklaringen zijn weliswaar mogelijk maar we zullen steeds tot dezelfde eenvoud komen.

Bewustwording

Bijzonder aan dit gegeven is dat we niet kunnen zeggen dat dit moeilijk is om te begrijpen, het verhaal ‘geld=schuld’ kennen we immers als ‘normaal’ of als de gangbare culturele conditionering. Met het RDS voegen we hier nu een extra element aan toe waardoor heel het verhaal anders wordt (of kan worden), quasi onvergelijkbaar. Vervolgens stelt zich de cruciale vraag of (1) dit ook leidt tot meer bewustwording en/of (2) blijven we immuun voor de intrinsieke betekenis van dit alles? Anders gezegd, als (2) van kracht is dan komen we tot de vreemde situatie dat het ons niet schijnt te deren en/of het dringt niet tot ons door wat dit nu écht betekent.

Onderzoek

Althans, dat is de premisse die we nader kunnen onderzoeken op waarachtigheid, sowieso bestaat er alvast een verschil tussen (1) en (2). Een beter begrip kan echter pas ontstaan als het RDS (of soortgelijken) geïntegreerd worden, op deze manier kan de gangbare culturele conditionering losgelaten worden en het nieuwe paradigma meer vorm aannemen. Wanneer we ons strikt conformeren aan de ‘conventie’ dan kan meer bewustwording niet ‘doorsijpelen’, het nieuwe paradigma impliceert een mentaliteitswijziging waardoor idealiter een sociaal duurzame economie zich volwaardig kan nestelen in onze samenleving.

Heikele zaak

Uiteindelijk komen we dan tot de ontnuchterende waarneming dat er in essentie geen probleem is maar dat politieke overheden dit schijnbaar niet opnemen in hun beleidsvoering, dit is op z’n zachtst gezegd een heikele zaak. Dit zou het vermoeden kunnen opwekken dat politiek haar bevolking niet dient maar nu net onderdrukt door de schuldenlast onnodig af te wentelen op hun schouders. Echter, voor politiek geldt dezelfde regel, is politiek zich wel bewust van de alternatieven die op de tafel liggen en in hoeverre is voor hen de draagkracht daarvan duidelijk?

Ethiek

Hiertegenover staat natuurlijk een bevolking die zoiets wel verwacht van haar leiders, in het andere geval hebben we een democratie die vakkennis niet valoriseert maar recht op onderwijs wel hoog in het vaandel draagt. Het is als zeggen dat je maar best hard kan studeren om er uiteindelijk achter te komen dat zoiets niet dient om het welzijn te bevorderen, eenieder die begiftigd is met gezond verstand mag dan leven in een wereld waar het folteren van mensen de gewoonte is. Het is allerminst een prettige gedachte, wat betekent ethiek dan nog?

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s