Financiering

Principieel worden voor de diensten van TTC geen rechstreekse kosten aangerekend, dit is uniek maar niet zonder reden. TTC wordt daarentegen gefinancierd door een sociaal marketingconcept, dit wordt geregeld via een terugkoppelingsysteem. Wie beroep doet op TTC wordt gevraagd een milde bijdrage te leveren en/of is reeds aangesloten op dit concept, doch wordt niemand hiertoe verplicht. Dit vraagt om nadere toelichting.

Sociaal marketingconcept

Dit concept is een duurzaam ‘crowd funding’ mechanisme in lijn met evolutionaire tendensen die zich stilaan maar zeker doorzetten in onze samenleving. Het concept betreft een ‘neutrale spaarpot’ van waaruit verschillende iniatieven gefinancierd kunnen worden en beroept zich op reeds bestaande mechanismen waar een sociale dimensie aan toegevoegd wordt.  Dit sociale marketingplan doet meer dan enkel fondsen werven, het levert ook tegenprestaties die ten goede komen van het geheel. Dit plan is onderdeel van een veel ruimer plan met als doel ‘duurzame menselijke vooruitgang’. Voor een vollediger beeld verwijzen we graag naar de website die hiervoor in het leven werd geroepen (klik op het logo voor doorverwijzing).

Praktische getuigenis

TTC is een praktische getuigenis van deze opzet, het is kopieerbaar en duurzaam zolang het sociale marketingconcept succes kent. Met deze setup scheppen we een precedent, elkaar helpen is belangrijker dan de zuiver monetaire winstfactor. Via een netwerk van sociale relatiebeheerders worden de diensten van TTC (ea) ingeroepen en competenties gebundeld. TTC heeft echter niet de intentie uw werk over te nemen dan wel te ondersteunen in noodgevallen, net zoals kennis en middelen aan te reiken opdat de organisatie, bedrijf of individu verder kan. Nog belangrijker is dat we ‘al doende’ kunnen leren van elkaar, het delen van kennis en ervaring maakt dat we steeds efficiënter te werk kunnen gaan. Op deze manier kunnen we een bijdrage leveren aan het algemeen maatschappelijk welzijn.

Bijdragen

De diensten van TTC worden gewaardeerd op basis van wederzijds vertrouwen, dit wordt vooral gestuurd door de partner die beslist wat billijk is in verhouding tot de markt en z’n situatie. In sommige (nood)gevallen werken we gratis, dit evalueren we samen. TTC is derhalve geen geldgedreven maar een co-creatief initiatief, dit is onvergelijkbaar anders dan traditioneel. In het beste geval kunnen we hiermee ook anderen charmeren om deze methode toe te passen, een keuze die volledig bij de partner ligt. In algemene zin beogen we duurzame relaties te realiseren. Simpeler gezegd, goede afspraken maken goede vrienden en dat willen we vooral zo houden door op een volwassen manier met elkaar om te gaan. Het WIN-WIN motto staat centraal. (lees meer)

Advertenties