Werkgelegenheid

Met TTC creëren we werkgelegenheid, ook hierin willen we innovatief zijn. Het succes hangt vooral af van het totale concept en we hebben oog voor al diegenen die nu door ‘het systeem’ uit de boot vallen. Het spreekt denkelijk voor zich dat hoe meer fondsen we kunnen werven, hoe makkelijker dit kan verlopen. Over arbeid hebben we zo onze eigen mening die niet te vergelijken is met wat we daar traditioneel onder begrijpen. Met TTC trachten we hier dan ook meer bekendheid aan te geven, evolutionair boerenverstand ligt aan de basis.

Benchmark

Als meer dan interessante benchmark verwijzen we naar het ‘Verloren paradijs van Keynes‘, dit wil zeggen dat we streven naar een werkweek van 20 hr als referentie. Door onze krachten en competenties te bundelen, kunnen we meer vrije tijd creëren. In zekere zin kunnen we stellen dat we werkloosheid promoten, het grote verschil is dat we de benodigde arbeid verdelen onder zoveel mogelijk mensen. Om dit te kunnen realiseren is er uiteindelijk maar één obstakel en dat is het inmiddels beruchte monetaire systeem of ‘geld’ in algemene zin. Ook hier schenken we aandacht aan maar dat project is van een iets andere orde. Ondertussen kunnen we wel de daad bij het woord voegen middels TTC.

Interim avant la lettre

Wat betreft operationele werking is TTC goed vergelijkbaar met een interimkantoor, hier voegen we enkel een sociale dimensie aan toe. Onze werknemers zijn niet uit op geld dan wel zijn ze bereid om anderen te helpen naargelang competentie en interesse. Uiteraard werken zij niet gratis dan wel modest in hun loonsverwachtingen, jobsatisfaction halen we vooral uit de vrijheid van arbeid. TTC speelt hierin een logistieke rol met een pool van zowel vaste- als losse medewerkers. Alles is afhankelijk van het succes van het sociale marketingconcept, dit kan leiden tot een cascade aan neveneffecten en bijhorende WIN-WIN situaties. Veel meer ideeën liggen reeds op de plank en kan pas zichtbaar worden als we de daad bij het woord kunnen voegen.

Meer dan stage

Idealiter kunnen we alle participanten een vergoeding geven, hierover bestaat vooralsnog geen zekerheid maar wil niet zeggen dat er geen mogelijkheden zijn. Binnen het concept kunnen we ook stageplaatsen verzorgen, op deze manier kunnen mensen meer ervaring opdoen waardoor toch een WIN-WIN gerealiseerd wordt. In elk geval staat het stimuleren van een co-creatieve modus operandi centraal, elk vorm van misbruik is dan ook uit den boze. Idealiter kunnen we hiermee tot meer arbeidsherverdeling komen, verschillende opties zijn hier te bedenken. Simultaan werken we op verschillende niveaus, als we onze monetaire verzuchtingen opgelost krijgen dan betekent dit een boost voor het algemene concept.

Raamwerk

TTC streeft intern eenvoud en transparantie na, dit wil zeggen dat we werken met ‘raamwerken’ waarbinnen we flexibel zijn. We zouden onze eigen doelstelling verloochenen door alles onnodig complex te maken, het tegengestelde is waar en vert het vrijwel continu herdenken van bedrijfsprocessen. Zoveel als mogelijk elimineren we overtolligheden die alles zwaar en log maken, het is vooral in onze ‘speelsheid’ dat we vreugde vinden. En met speelsheid bedoelen we niet kinderachtig dan wel volwassen, doordacht en innovatief. Anders gezegd, waar dat gepast is zetten we zaken op papier maar we maken er geen papierslag van. We denken er dan ook twee keer over na en vandaar ‘Thinking Twice Consult’. De wijsheid hebben we niet in pacht, we kunnen wel ervaring en kennis delen in wederzijdsheid. (lees meer)

Advertenties