Reverse Engineering


De Financiële Relativiteitstheorie komt tot stand middels gebruik van Reverse Engineering, een bijzondere dynamiek die naar de bron van onze problemen gaat. Tengevolge daarvan ontbloten zich een aantal inzichten die anders aan de aandacht ontsnappen of niet eens in het bewustzijn opkomen. Ter getuigenis dit werkdocument, we gaan (1) lenen aan onszelf om miljonair te worden en (2) monetaire kloven herstellen zonder dat de iemand iets van z’n kapitaal moet afstaan. Het RDS biedt ons al deze flexibiliteit, om deze reden is het dan ook als neutraliserend en vreedzaam te beschouwen.


Monopoly


Om ons inlevingsvermogen te vergroten nemen we een monopolyspel in gedachten, bij aanvang ontvangt elke speler een startkapitaal. We hebben een aantal spelers, dit zijn onze economische agenten. In ons geval geven we elke speler een niet gelijk startkapitaal. De boekhoudkundige openingspost is credit ‘eigen vermogen’ aan debet ‘actieve kas’, de balans houden we eenvoudig en het spel kan beginnen.


Intern


In consensus wordt beslist dat elke speler mag lenen aan zichzelf, dit lijkt vreemd maar het is perfect mogelijk. Elke speler kan maar lenen voor het bedrag dat hij in kas heeft. De boeking is eenvoudig, zowel de rekening ‘vordering’ als ‘schuld’ worden gemuteerd voor het bedrag van de respectievelijke kassen. Voor de schuld wordt dat credit, de vordering debet. Aangezien het een lening aan onszelf betreft, blijft de kas ongewijzigd.


RDS


Bij de volgende stap passen we het RDS toe, de schuldenaar boekt debet ‘schuld’ aan credit ‘eigen vermogen’, de schuldeiser credit ‘vordering’ aan debet ‘kas’. Deze boeking gebeurt nu binnen de eigen boekhouding voor de lening aan onszelf. Op deze manier kan elke speler z’n startkapitaal verdubbelen.


Computerscript


Deze oefening kunnen we naar hartelust herhalen, dit is het voordeel van een volledig electronisch systeem. Anders gezegd, een computerscript volstaat om ons allen miljonair te maken. We laten het computerscript een aantal maal lopen, voor elke speler gelijk. Door het ongelijke startkapitaal wordt logischerwijs de kloof tussen rijk en arm steeds groter, dit zien we in onderstaande consolidatie.


Herverdeling


Door de monetaire kloof kunnen we nu gaan denken aan herverdeling, met hetzelfde computerscript kunnen we gradueel de kloof dichten zonder dat de rijken geld moeten afstaan. Praktischer, voor speler E laten we het computerscript iets langer lopen dan voor speler B, voor de andere spelers (exclusief A) hetzelfde principe. Het versnelt het monetaire evenwicht en toch blijft de consolidatie schuldenvrij.


Neutraliteit van geld


Al het voorgaande is af te leiden uit de boekjes ‘basic economics’, zo is de neutraliteit van geld een economisch grondbeginsel dat velen schijnbaar vergeten zijn. De neutraliteit van geld wil zeggen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de goederen- en geldstromen. Het RDS is hierbij slechts een economische tool die we kunnen gebruiken, net zoals inflatie EN deflatie. Dit brengt ons tot biflatie als economische tool om onze economie te herstellen, dit is onvergelijkbaar anders dan een eenzijdig inflatoire benadering zoals we die anno 2015 nog kennen.

Advertenties