Missie

Thinking Twice Consult (TTC) is een open en vrije denk- en doetank die alle competenties van haar leden inzet in functie van het herstel van onze samenleving. Met TTC beschouwen we het leven als een spel en de uitdaging is het redelijke evenwicht te bewaren. Dit evenwicht kan ook uit balans raken waarvoor creativiteit en sociale innovatie aan de orde zijn om deze balans te herstellen. We helpen waar we kunnen en schromen niet om ons met fundamenteel maatschappelijke problemen bezig te houden. Alles staat in functie van een samenleving waarin ‘duurzame menselijke vooruitgang’ centraal staat.

Doelstelling

Binnen het levensspel stellen we ons een doel, dit kan voor verschillende spelers anders zijn waardoor conflict eerder een normale situatie wordt. Met TTC trachten we deze conflicten op een andere manier te belichten opdat meer synchronisatie bekomen wordt. Het ‘warme wiel’ opnieuw uitvinden doen we niet maar drijven mee met soortgelijke initiatieven, idealiter kunnen we extra elementen aanreiken om het herstelproces te versnellen.

Scenario’s

Met TTC denken we twee keer na alvorens tot een beslissing te komen, we geven opties en mogelijkheden maar finaal is de menselijke keuze doorslaggevend. Niet enkel doen we dit in woord, we interpelleren ook diverse maatschappelijke spelers in de hoop dat we er allen beter van worden. Inlevingsvermogen, creativiteit en verbeeldingskracht zijn inherente kenmerken van TTC, we charmeren iedereen om hetzelfde te proberen.

Financiering

Principieel worden voor de diensten van TTC geen rechstreekse kosten aangerekend, dit is uniek maar niet zonder reden. TTC wordt daarentegen gefinancierd door een sociaal marketingconcept, dit wordt geregeld via een terugkoppelingssysteem. Wie beroep doet op TTC wordt gevraagd een milde bijdrage te leveren en/of is reeds aangesloten op dit concept, doch wordt niemand hiertoe verplicht. Voor meer info.

Kritische massa

Ieder die heil ziet in deze aanpak kan ons contacteren voor meer info. Innovatie is in grote mate ‘creatieve destructie’, een kritische massa is onontbeerlijk om ‘grote’ problemen op te lossen maar ook – en waar dat nodig blijkt – op het kleinste niveau kunnen we een handje helpen. Dit alles binnen de mogelijkheden die ons geboden worden, het is een kwestie van menselijke keuze om dit wel/niet te overwegen. (lees meer)

Mutua Fides

Werner Van Ginneken
00 32 (0) 498-50.46.24

Advertenties