Werner Van Ginneken

Als ervaringsdeskundige heb ik al heel wat watertjes doorzwommen, dit zowel professioneel als privé. In bedrijven heb ik steeds naar kwaliteit gestreefd, problemen opgelost en gezorgd voor synchronisatie van systemen. Dit was bijtijds ‘hard labeur’ met veel ‘zwarte sneeuw’, de laatste jaren heb ik me diepgaander gebogen over de economische crisis. In dynamisch opzicht is dit hetzelfde als reguliere ‘problem solving’, de eenvoud van oplossingen heb ik altijd bijzonder gevonden en meermaals met succes toegepast in het bedrijfsleven. Anders gezegd, het is deze competentie die ik graag deel in de hoop dat u er wat aan heeft, vaak onder het motto ‘ongekend is onbemind’.


Non-conformisme


Voor sommigen heb ik een aparte manier van denken, ik heb nameljk de neiging om zaken andersom te belichten. Zo is het ‘Reverse Debt System‘ daar een praktische getuigenis van maar dat leidt nogal eens tot onbegrip en bijhorende meningsverschillen. Dit alles heb ik diepgaander onderzocht, aan verklaringen en wetenschappelijke onderbouw is er geen gebrek. Tussen theorie en praktijk zit echter vaak een hemelsbreed verschil, net zoals sociaal innovatieve ideeën een draagvlak vereisen. Een idee kan pas groeien als het ook in een kader gezet wordt opdat we ermee leren omgaan. Ik beschouw ‘brainstorming’ als een vak apart, het integreren van ‘out of the box’ ideeën vergt in de eerste plaats de bereidheid daartoe.Een beeld zegt soms meer dan duizend woorden, onderstaande oriëntatie geeft een impressie van m’n onderzoek.


Personalia


 • geboren op 2 juli 1965
 • ongehuwd
 • woonachtig te Antwerpen

Wat leerde ik


 • Wetenschappen Wiskunde (KAA)
 • Expeditie (SIVEHO)
 • Boekhouden Informatica (SIVEHO)
 • Sociaal ondernemen (CVO)
 • Maximizing Performance (DDI)
 • Business Process Re-Engineering (CKZ)
 • Activity Based Costing (CKZ)
 • Berip van de menselijke factor (U-Man)
 • Remuneratie & functieclassificatie (CKZ)
 • Expert in logistiek (SBM)
 • Projecten, ik doe mee (Eduportal)
 • Ontwikkel je denkkracht (Eduportal)
 • Integrale psychologie (zelfstudie)
 • Procesfilosofie (zelfstudie)
 • Diversen via continue zelflering

Wat heb ik al gedaan


 • Financieel management
 • Kantoormanagement
 • HR management
 • Warehouse management
 • Projectmanagement
 • Business Process Re-Engineering
 • Audit & analyse
 • Budget, reporting & follow up
 • Implementatie & teambuilding
 • Onderzoek & conceptontwikkeling
 • Buitenlandervaring (vnl Rusland)
 • Opstart en organisatie bedrijven

Wat typeert mij


 • Toekomstgericht
 • Diepzinnigheid
 • Verbeeldingskracht
 • Systeemdenker
 • Rechtvaardigheid
 • Integriteit
 • Zelfkennis
 • Kennisdeling
 • Sociale innovatie
 • Praktische filosofie
 • Non-conformisme

Waar werk(te) ik


 • Intermodel Transportation Services (1987-1995)
 • Sonoco Consumer Products (1995-2000)
 • BD Schenker (2000-2004)
 • Exel (2004-2005)
 • ADM Consult (2008-2011)
 • De Prosument (2011-2012)
 • VDAB (Beroepsverkennende stage)(2013)
 • Dienst Economie, Wetenschap en Innovatie (Beroepsverkennende stage)(2014)

Advertenties