Scenariostudies

Vandaag worden we geconfronteerd met de problemen van vandaag, morgen met die van morgen, een evolutionair levensspel waarin we allen rechten, plichten en verantwoordelijkheid kennen. Dit initiatief richt zich specifiek naar het idee van een ‘monetaire reset’, is het überhaupt mogelijk om onze wereld te verlossen van z’n ‘geldketenen’ opdat een mondiaal herstelproces zich in versneld tempo kan voltrekken?


Uitnodiging


Met deze vraag nodigen we uit om te participeren in dit proces, ‘duurzame menselijke vooruitgang’ beschouwen we als een tijdloos doel. We hebben inmiddels al een hele weg afgelegd, wikken, wegen, omkeren, doordenken en wederom in vraag stellen. Op deze weg worden we geconfronteerd met een aantal hardnekkige obstakels die zowel onze verbazing als verontrusting opwekken, net zoals ze inspireren om verder te zoeken naar verklaringen en co-creatieve samenwerking.


Nobel studiewerk


Los van een strikt cijfermatige benadering komen we in aanraking met de werking van de menselijke psyche, dit is op zich geen geheim en deskundig in kaart gebracht door wetenschap. We stellen zonder meer vast dat de theorie de praktijk bevestigt, dit kunnen we proefondervindelijk en met herhaling waarnemen, het nobele studiewerk van velen kan hierdoor bekrachtigd worden. Jammer genoeg is dit niet steeds het goede nieuws, het valt op dat we verankerd zitten in een ‘destructief’ systeem dat ahw zichzelf voedt en dat is – gezien de economische omstandigheden anno 2015 – geenszins een prettige gedachte, integendeel. Anders gezegd, het ontbreekt werkelijk niet aan informatie, bevrijdende alternatieven en/of verklaringen, ze blijven ‘dode letter’ als dit alles in de luwte blijft hangen. Kennisdeling, sociale innovatie, onderzoek, dialoog, bewustwording, (politieke) besluitvorming en co-creatieve samenwerking zijn succesfactoren om onze samenleving uit deze impasse te halen en een hernieuwde doelstelling te behartigen.


Delphi-studies


Brainstormen en het opperen van sociaal innovatieve ideeën is één ding, onder het motto ‘1% inspiratie en 99% transpiratie’ is het nog een ander om ze te laten doorstromen tot het collectieve bewustzijn. Elke verandering vereist een degelijk transformatieplan, impactanalyses, bewustzijnscampagnes en transformationeel leiderschap. Maatschappelijke dialoog is een eerste stap in dit proces, een proces dat sowieso af te rekenen krijgt met een aantal vastgeroeste overtuigingen. Om dit proces te vergemakkelijken kunnen we gebruik maken van zogeheten ‘delphi-studies’. Een delphi-studie is een onderzoeksmethode waarbij de meningen van een groot aantal mensen (expert en/of leek) wordt gevraagd ten aanzien van een onderwerp waar (nog) geen consensus over bestaat. Verschillende sessies kunnen opgestart worden, wees vrij om te participeren of zelf een soortgelijke studie op te starten. Klik op het beeld voor een benchmark en meer info.

Advertenties